Skip to content

Kategória 5-13.03 Vytvoriť predpoklady pre uznávanie výsledkov neformálneho alebo ďalšieho vzdelávania zo strany vysokých škôl Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Kvalitné VŠ musia vydávať diplomy na základe odborne garantovaného vzdelávania. Neformálne vzdelávanie patrí do úplne iných sfér pôsobnosti VŠ.

May 08

Andrea

  • 08. 05. 2017
  • Andrea

Podobne ako v Českej republike akceptovať dosiahnuté vyššie stredné odborné vzdelanie s udeleným titulom DiS. v štúdiu na VŠ napr. uznaním skúšok z jednotlivých predmetov príp. skrátením dĺžky štúdia a pod.