Skip to content

Kategória 5-10.03 Inovovať aj za účasti vysokých škôl minimálne výstupné vzdelávacie štandardy a cieľové požiadavky na ukončenie strednej školy Všetky podnety

Apr 07

Eva

  • 07. 04. 2017
  • Eva

Zaviesť povinnú maturitu z matematiky, na všetkých stredných školách končiacich maturitou – ako napr. v súčasnosti navrhujú (a už aj schválili) v ČR. Zvýšila by sa tým jednoznačne kvalita a možno aj záujem uchádzačov o technické VŠ (ktoré majú nedostatok študentov obecne).

Zaviesť povinnú matematiku na všetkých Univerzitách v SR - znalosti z matematiky (samozrejme v rôznom rozsahu) potrebujú všetci študenti VŠ.

Apr 23

Andrej

  • 23. 04. 2017
  • Andrej

Pripomienky:
• Zaviesť povinnú maturitu z matematiky, na všetkých stredných školách končiacich maturitou – ako napr. v ČR.
• Zaviesť matematiku na všetkých Univerzitách SR
• Maturita je hlavnou podmienkou vstupu na Vysokoškolské štúdium!