Skip to content

Kategória 5-10.02 Porovnať vstupné požiadavky vysokých škôl s výstupnými vzdelávacími štandardmi v jednotlivých (maturitných) predmetoch stredných škôl Všetky podnety

Mar 23

Ivan

  • 23. 03. 2017
  • Ivan

Analyzovať úroveň matematiky u uchádzačov o VŠ vzdelanie na SŠ v kontexte potrieb VŠ, predovšetkým technických a prírodovedných univerzít. Analyzovať potrebu zaviesť povinnú maturitu z Matematiky, ako aj zvýšenie rozsahu výučby Matematiky na SŠ aj ZŠ.

Mar 31

Jozef

  • 31. 03. 2017
  • Jozef

Opatrenie 5-10.02 Porovnať vstupné požiadavky vysokých škôl s výstupnými vzdelávacími štandardmi v jednotlivých (maturitných) predmetoch stredných škôl je postavené na ilúzii, že učebné programy stredných a vysokých škôl sú jednotné, konštantné a nemenné. V realite sú mimoriadne rôznorodé, ich sumár je obrovský a prienik takmer nulový. Vynaložené úsilie vyjde s vysokou pravdepodobnosťou navnivoč, lebo zistenia nebudú prakticky použiteľné.

Apr 21

Milan

  • 21. 04. 2017
  • Milan

Požiadavky na rozhraní štúdií sú podrobne definované, ale v praxi nedodržiavané, problém je už kvalita výstupov zo ZŠ....