Skip to content

Kategória 1-04.08 Zaviesť systém supervízie pre pracovníkov Centier VIMS PPI Všetky podnety

Apr 13

Mária

  • 13. 04. 2017
  • Mária

Vítame a podporujeme zavedenie supervízie v centrách, navrhujeme však, aby mal odborný zamestnanec možnosť vybrať si supervízora podľa vlastného uváženia.

Apr 04

Viera

  • 04. 04. 2017
  • Viera

Toľko nových pracovných pozícií! Bude to vedieť ministerstvo financovať?