Skip to content

Kategória 5-10.00 Požiadavky vysokých škôl voči stredným školám Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V texte odporúčame uviesť povinnosť maturitnej skúšky zo SJ a z matematiky pre uchádzačov u štúdium na všetkých VŠ v SR ako aj realizáciu prijímacích skúšok!

Mar 19

Ivan

 • 19. 03. 2017
 • Ivan

Cieľ 5-10 Požiadavky vysokých škôl voči stredným školám
Na našej fakulte sa rieši problém nedostatku študentov. Jednou z ciest je zvýšenie propagácie fakulty a univerzity. A práve táto problematika úzko súvisí so zmenami v spoločnosti a orientáciou na odborné vzdelávanie a jeho potreby pre spoločnosť, čiže aj s kapitolou 3-01.
Problém propagácie fakulty je v tom, že musí ponúknuť študijné programy, ktoré majú pre ich absolventov miestenku v praxi. Ak nie je splnená táto základná požiadavka, tak každá propagácia je o ničom. Ak chcem niekoho dostať na štúdium len pre to aby študoval a to by malo byť cieľom propagácie, tak vedome klameme a toto klamstvo sa prejavuje v tom, že k nám študenti neprídu. V tom je zatiaľ úspechoch odborov, ktoré majú študentov. Ale aj hasiči, odbor záchranné služby, v ktorom pôsobím, bude mať len krátku životnosť. Lebo počet prijatých študentov a následne absolventov, po zásahu vedenia fakulty, brať všetkých bez prijímacích pohovorov, enormne prevažuje nad možnosťou ich uplatnenia v praxi. Na začiatku sme mali 25 študentov v ročníku a všetkým sme našli miesto v praxi. Toto bola reklama, z ktorej sa v zotrvačnosti žije doteraz. Teraz umiestnime maximálne 5 absolventov. Niektorí, dokonca, nemajú záujem ani o to aby mohli ísť pracovať. Pri tomto trende dávam tomu životnosť maximálne 10 rokov. Darmo im ponúkneme aj tretí stupeň. Bez praxe absolvent tretieho stupňa je len nositeľom informácií a nie vedomostí. A nedokáže okrem získaných informácií z lavice nič viac. Stáva sa nezaujímavým pre prax a v rámci vzdelávania sa nestane osobnosťou ani pri získaní akýchkoľvek titulov.
Navyše, spoločnosť vytvorila precedens, kde k výkonu povolania nie je potrebné odborné vzdelanie, ale len odborná spôsobilosť, zabezpečená formou niekoľko týždňových kurzov.
Čo sa týka študentov a ich „náboru“ na vysoké školy. Z vlastných skúseností môžem povedať, že ten kto chce ísť študovať, potrebuje kontakt s pedagógom, ktorého počas štúdia stretne. Ale ten mu nesmie klamať. Študijné veci musí prezentovať pedagóg, ktorý vie presne, aké uplatnenie bude mať absolvent vysokoškolského štúdia v praxi. Z pedagóga musí vyžarovať osobná znalosť a skúsenosti z praxe. Záujemca musí vedieť a cítiť, že ten človek, ktorý prezentuje štúdium je zárukou jeho budúcich vedomostí. Ale aj pohľadu na možnosti využitia týchto vedomostí v praxi, ale nie na pracovnom úrade.
Nezmyslom je odosielanie brožúr. Výchovný poradca ich má celú hromadu a nik ich nečíta. Mali by sme sa zamerať na gymnáziá, ale tie, kde skutočne ľudí vzdelávajú a na stredné odborné školy s tým, že im treba otvorene povedať, čo na nich misia zmeniť, aby ich študenti uspeli na vysokej škole. Pri technických odboroch hovoriť o matematike, fyzike, chémii, ale najmä o možnostiach, čo po štúdiu. Ale aj pedagógovia na strednej škole musia mať možnosť komunikovať s pedagógom z vysokej školy. Veď sú kolegovia pri vytváraní finálneho produktu pre prax. Musia sa navzájom rešpektovať.
Samozrejmosťou by malo byť propagovanie fakulty medzi zahraničnými krajanmi vo východnej Európe. Štúdium pre nich môže znamenať aj preukaz zahraničného Slováka. Ale aj tu musí byť jasná budúcnosť absolventa nielen u nás, ale aj v krajine, odkiaľ príde. Ten, ktorý ide do takéhoto podujatia, musí poznať aj podmienky, za akých môže ísť záujemca študovať k nám a čo musí splniť. Orientácia na západnú Európu prináša so sebou len nenávratné vykrádanie mozgov. Uplatnenie absolventov v praxi, bez rozdielu stupňa vzdelávania sa začína pri ich nástupe do vzdelávacej inštitúcie. Nie je možné odtrhnúť vzdelávanie od praxe.

Mar 20

Ján

 • 20. 03. 2017
 • Ján

Vzhladom na biedu nasho skolstva (a mizerne personalne obsadenie, aspon v priemere) si myslim, ze koncepciu ucitelskych studijnych programov, vhodnost kontinualneho vzdelavania pre ucitelov a relevantnost ucebnych osnov by aspon ciastocne mali posudzovat ludia "zvonku", napr. organizacie typu JSMF, celostatne komisie predmetovych olympiad, vybrani zastupcovia firiem, garanti vysokoskolskych studijnych programov (ktori predsa musia mat predstavu, co sa trebars caka, ze buduci lekar vie z biologie uz po strednej skole) atd.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V texte odporúčame uviesť povinnosť maturitnej skúšky zo SJ a z matematiky pre uchádzačov u štúdium na všetkých VŠ v SR ako aj realizáciu prijímacích skúšok!

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Ide o požiadavku, aby vysoké školy neprijímali všetkých študentov bez vstupného testu (v akejkoľvek jeho podobe). Je to oprávnená požiadavka, ale nereálna, pokiaľ bude platiť súčasný model financovania VŠ a tie budú závislé od počtu študentov.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Podporiť ideu minimálnych vstupných požiadaviek VŠ – kooperáciou stredných škôl s VŠ!!!

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Ak sa nemôžeme spoľahnúť na základný predpoklad štúdia-schopnosti v podobe maturitného vysvedčenia, tak potom o čom je celé stredoškolské vzdelávanie? Maturita nič neznamená?

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Pridať zavádzanie kompetenčných testov (zamerané na študijné predpoklady).

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) V texte odporúčame uviesť povinnosť maturitnej skúšky zo SJ a z matematiky pre uchádzačov u štúdium na všetkých VŠ v SR ako aj realizáciu prijímacích skúšok.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Z pohľadu Klubu 500 pokles študentov na vysokých školách je dôsledkom nepriaznivého demografického vývoja a nie zavádzaním opatrení. Žiadame uvedené do materiálu priamo uviesť.
Klub 500 zároveň žiada doplnenie opatrenia o zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky a povinných prijímacích skúšok na vysoké školy s cieľom zamedziť ďalšiemu úpadku úrovne VŠ vzdelávania.