Skip to content

Kategória 5-09.00 Liberálne štúdiá Všetky podnety

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky:
Model liberálnych štúdii ako samostatnú formu vysokoškolského vzdelávania považujeme za zbytočnosť, ktorá bude produkovať ťažko uplatniteľných absolventov (maximálne tak v politike) a bude zbytočne odčerpávať finančné prostriedky. Navrhujeme v prípade dostatočne širokého opisu študijného odboru, aby bol pre liberálne štúdia vytvorený samostatný študijný odbor, ktorý sa prihlási do súťaže o študenta tak ako ktorýkoľvek iný odbor.
Počet študentov počas výučby na cvičeniach by sa mal obmedziť maximálne na 15 študentov z dôvodu kvality štúdia

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Liberal study: dobrý nápad – najmä pre tých (súčasných) 90% študentov učiteľských programov, ktorí sa vôbec nechystajú „za katedru“.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Ťažko predstaviteľné a realizovateľné pre technické odbory v jednotlivých stupňoch štúdia, snáď pri spojenom 1.a 2. stupni štúdia...
V oddelenom 1. a 2. stupni štúdia nie je časový priestor.
Na základe dostupných informácií model liberálnych štúdii bude produkovať ťažko uplatniteľných absolventov a bude odčerpávať finančné prostriedky.
Navrhujeme v prípade dostatočne širokého opisu študijného odboru, aby bol pre liberálne štúdia vytvorený samostatný študijný odbor, ktorý sa prihlási do súťaže o študenta tak ako ktorýkoľvek iný odbor.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Trváme na negatívnom postoji k zavádzaniu liberálnych štúdií. Bakalársky stupeň liberálnych štúdií nemusí vytvoriť dostatočný základ pre pokračovanie na magisterskom stupni v konkrétnom odbore či uplatnenie v praxi.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

V plnej miere to vítam a podporujem!

Apr 27

Tatiana

 • 27. 04. 2017
 • Tatiana

Aké bude uplatnenie absolventa liberálnych štúdií v praxi?

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustiť opatrenia. Trh práce na Slovensku pociťuje akútnu nedostatok absolventov v prírodných a technických smeroch, pričom náprava tohto stavu by bola zásadným reformným opatrením. Klub 500 žiada, aby akékoľvek experimenty boli zavádzané LEN na základe požiadaviek trhu práce a nie ako výsledok akademických debát.