Skip to content

Kategória 5-08.04 Zverejňovať úroveň otvorenosti vysokých škôl na základe faktov Všetky podnety

May 03

Kinga

  • 03. 05. 2017
  • Kinga

- Pre podmienky vysokých škôl je najviac vyhovujúci taký model, kedy učiteľa z praxe zaraďujú na miesto lektora, lebo v opačnom prípade neprispieva k dobrým ukazovateľom kvalifikačného koeficientu VŠ. Znamená to pre neho malé finančné ohodnotenie a vysokú vyučovaciu povinnosť. V mnohých prípadoch je to demotivujúce. V skutočnosti vítame možnosť zamestnávať na VŠ aj učiteľov z praxe.
- Navrhujeme v prípade učiteľov z praxe spresniť podmienky ich zaradenia na pracovné miesta.

May 03

Kinga

  • 03. 05. 2017
  • Kinga

- Pre podmienky vysokých škôl je najviac vyhovujúci taký model, kedy učiteľa z praxe zaraďujú na miesto lektora, lebo v opačnom prípade neprispieva k dobrým ukazovateľom kvalifikačného koeficientu VŠ. Znamená to pre neho malé finančné ohodnotenie a vysokú vyučovaciu povinnosť. V mnohých prípadoch je to demotivujúce. V skutočnosti vítame možnosť zamestnávať na VŠ aj učiteľov z praxe.
Návrh:
- Navrhujeme v prípade učiteľov z praxe spresniť podmienky ich zaradenia na pracovné miesta.