Skip to content

Kategória 5-08.03 Podporiť z úrovne ministerstva mobilitu študentov na národnej úrovni Všetky podnety

Apr 21

Milan

  • 21. 04. 2017
  • Milan

Pre splnenia uvedeného cieľa vyplýva požiadavka na upravenie Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám- čl.(20) financovanie, koeficienty 0,7 1 a 3...? Bude mať dopad na výkony univerzít vo vzdelávaní. Bude do výkonu vo vzdelávaní zaradený nový parameter "mobilita študenta"?

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Pri fixných šablónach akreditácie je mobilita pre študentov príťažou, ak nemá možnosť zapísať si zodpovedajúce predmety s primeranými kreditmi, keď by si z hľadiska svojej profesijnej profilácie chcel zapísať predmet mimo korpusu študijného programu.

Apr 27

Juraj

  • 27. 04. 2017
  • Juraj

Je potrebné konkretizovať ako podporiť.... asi finančne alebo inak?

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Pri fixných šablónach akreditácie je mobilita pre študentov príťažou, ak nemá možnosť zapísať si zodpovedajúce predmety s primeranými kreditmi, keď by si z hľadiska svojej profesijnej profilácie chcel zapísať predmet mimo korpusu študijného programu.