Skip to content

Kategória 5-08.02 Podporiť z úrovne ministerstva zahraničnú mobilitu študentov Všetky podnety

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

Je to pekná myšlienka, ale v súčasnosti granty napr. ERASMUS+ nepokryjú náklady študentov/doktorandov na pobyty v zahraničí – hlavne krajiny ako Taliansko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko a pod. – bez navýšenia financií na granty to nebude možné.

Dlhodobá zahraničná stáž – by mala byť na pracovisku, kde si doktorand spraví napr. časť experimentov – bude ochota ich vziať na zahraničné pracoviská, zvážiť finančný stimul pre tieto zahraničné pracoviská.

Doplniť vysokoškolský zákon: o možnosť - predĺženia VŠ, resp. PhD. štúdia bez potreby platiť za nadštandard ak je študent preukázateľne na dlhodobom študijnom pobyte v zahraničí.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky:
je to pekná myšlienka, ale v súčasnosti granty napr. ERASMUS+ nepokryjú náklady študentov/doktorandov na pobyty v zahraničí – hlavne krajiny ako Taliansko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko a pod. – bez navýšenia financií to nebude možné.
Dlhodobá zahraničná stáž – by mala byť na pracovisku, kde si doktorand spraví napr. časť experimentov – bude ochota ich vziať na zahraničné pracoviská, zvážiť finančný stimul pre tieto zahraničné pracoviská.
Doplniť vysokoškolský zákon: o možnosť - predĺženia VŠ, resp. PhD. štúdia bez potreby platiť za nadštandard ak je študent preukázateľne na dlhodobom študijnom pobyte v zahraničí.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Pri fixných šablónach akreditácie je mobilita pre študentov príťažou, ak nemá možnosť zapísať si zodpovedajúce predmety s primeranými kreditmi, keď by si z hľadiska svojej profesijnej profilácie chcel zapísať predmet mimo korpusu študijného programu.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

...absolútne súhlasím s tým ,že študent dokt. štúdia musí počas DŠ vycestovať na zahr. stáž (nemusí byť super dlhá), malo by to byť aj podmienkou ukončenia... inak sa jazyková vybavenosť a talent vytvárať kontakty, samostatne pracovať a bádať, nikdy nezlepší...

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Odporúčame vyvinúť aktivity smerujúce ku zjednodušeniu legislatívnych možností pre študentov z 3. Krajín (povolenia na pobyt, víza a pod.) – spolupráca s Ministerstvom vnútra.

Apr 27

Juraj

 • 27. 04. 2017
 • Juraj

Je potrebné konkretizovať ako podporiť, pretože čo je potrebné robiť sa hovorí už 25 rokov a napriek tomu kvalita školstva klesá.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Pri fixných šablónach akreditácie je mobilita pre študentov príťažou, ak nemá možnosť zapísať si zodpovedajúce predmety s primeranými kreditmi, keď by si z hľadiska svojej profesijnej profilácie chcel zapísať predmet mimo korpusu študijného programu.