Skip to content

Kategória 5-08.01 Vytvoriť z úrovne ministerstva motiváciu pre väčšiu internacionalizáciu vysokých škôl Všetky podnety

Apr 13

Juraj

  • 13. 04. 2017
  • Juraj

Nie je jasná aká je predstava pre realizáciu podpory väčšieho počtu študijných programov v AJ zo strany ministerstva. Mal by to byť výlučný záujem VŠ.

Apr 01

Martin

  • 01. 04. 2017
  • Martin

Zásadnou prekážkou (mimo samotných VŠ a vytvárania študijných programov v angličtine) pre internacionalizáciu slovenských VŠ je fungovanie cudzineckej polície a právne prekážky pre pôsobenie akademikov i študentov z krajín mimo EÚ na Slovensku. Ak sa táto administratívna bariéra neodstráni, nemá zmysel riešiť internacionalizáciu slovenských VŠ, resp. potom ju možno obmedziť iba na krajiny EÚ a zopár ďalších štátov (Severná Amerika, Japonsko, ...).

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

Nie je jasná aká je predstava pre realizáciu podpory väčšieho počtu študijných programov v AJ zo strany ministerstva. Mal by to byť výlučný záujem VŠ.

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Rozlišovať, ktoré programy môžu a ktoré nemôžu byť poskytované v anglickom jazyku (napr. štúdium cudzích jazykov, s výnimkou anglického jazyka).

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje upraviť opatrenie „Viac študijných programov bude poskytovaných v anglickom jazyku“ na „Viac študijných programov bude poskytovaných v cudzom jazyku“.