Skip to content

Kategória 5-08.00 Otvorenosť vysokých škôl zahraničiu a praxi Všetky podnety

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Opatrenia vychádzajú z predpokladu ovládania cudzích jazykov u vysokoškolských učiteľov, čo v praxi nie je samozrejmosťou. V tomto prípade nejde o otázku motivácie učiteľov, ale o finančnú a materiálno-technickú podporu ich účinkovania a konkurencieschopnosti v porovnaní so zahraničím alebo praxou.

Apr 27

Juraj

 • 27. 04. 2017
 • Juraj

Ak chceme byť otvorení zahraničiu a praxi, tak musíme jasne definovať požiadavky na výber zamestnancov. Ak sa nestalo, že výberové konania budú len pro forma a neúspešný uchádzač sa nedozvie, v ktorom kritériu bol horší.
Systém v SR je tak zabetónovaný, že neumožňuje flexibilitu VŠ pedagógov. Absolventi VŠ sa stanú doktorandmi, následne docentmi a do dôchodku idú ako profesori. To všetko na jednej VŠ, pretože ak by náhodou odišli, tak šanca na návrat nebude. Ich celoživotné skúsenosti sú teda viazané len na 1 VŠ.
Kritériá na výber zamestnancov musia mať svoju váhu a byť objektivizovateľné. Aby vo výbere nerozhodoval účes, modré oči a lojalita uchádzača. Ak budú kritériá jasne definované, tak ako v požiadavkách na získanie titulu doc. a prof., tak bude možné otvoriť školy praxi a zahraničiu. Kľudne može byť v kritériách aj prax. Uchádzač z praxe bude mať nevýhodu publikácií, ale bude mať vúhodu praxe (samozrejme z oblasti, v ktorej bude vyučovať). Môže tam byť požiadavka pedagogického minima.

Napríklad:
1.pedagogická prax 50% (napr. hodnotí sa aj počet rokov 10%; výučba predmetov, na ktoré je uchádzač prijímaný 10%; prax vo výučbe požadovaných predmetov v cudzom jazyku 10%; schopnosť prednášať v cudzom jazyku 10%; pedagogická prax v zahraničí 10% (hodnotí sa počet odučených hodín v zahraničí, kvalita školy v zahraničí a fakt, či uchádzač učil rovnaké predmety aj v zahraničí)
3. publikačná činnosť 30% (systém hodnotenia rovnaký ako v súčasnosti pri požiadavkách na doc. a prof., t.j. počet a kvalita impaktov, karentov,monografií, konferencií WOS a Scopus)
4. prax vo firme 20% (samozrejme prax súvisiaca s predmetom výučby; musel by tu byť definovaný minimálny počet odpracovaných rokov, napr. 3)

V tomto prípade bude mať príležitosť aj zahraničný uchádzač, aj uchádzač z praxe.

Kritériá musia byť jasne stanovené, pokiaľ chceme získať na VŠ kvalitu. VK musia byť jasne zadokumentované a hodnotenie VK musí byť verejne dostupné. Uchádzač o VK by mal mať prístup k údajom konkurenčného uchádzača, aby vedel v prípade potreby namietať.
Nemôže sa stať na VK vyhrá vrátnik a na otázku, v čom bol lepší bude odpoveď "to je tajné". Ak teda ide niekomu seriózne o kvalitu, tak merateľné kritériá pri VK bude podporovať.

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Cieľ 5-08 je postavený na ilúzii, že pohyb učiteľov a študentov je všade rovnako jednoduchý ako v rámci schengenských hraníc. V skutočnosti je pomerne jednoduchý smerom von, smerom na Slovensko však kladie cudzinecká polícia nezmyselné prekážky aj učiteľom a študentom z nečlenských krajín EÚ (hoci aj so spoločnými kultúrnymi koreňmi ako Ukrajina, Bielorusko, či krajiny bývalej Juhoslávie). Ak sa má cieľ internacionalizovať vzdelávanie naplniť, bez výraznej zmeny pravidiel pre dlhodobé pobyty študentov a učiteľov to nepôjde. Potreba tejto zmeny by mala byť explicitne vyjadrená v dokumente.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Je potrebné nielen deklaratívne podporiť univerzity, ktoré sa vo svetových rebríčkoch vyskytujú a podporiť školy - odbory, ktoré prešli medzinárodnou akreditáciou a ich ŠP sú harmonizované s európskymi štandardami kvality

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Nie je jasná aká je predstava pre realizáciu podpory väčšieho počtu študijných programov v AJ zo strany ministerstva. Mal by to byť výlučný záujem VŠ.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Je potrebné nielen deklaratívne podporiť univerzity, ktoré sa vo svetových rebríčkoch vyskytujú a podporiť školy - odbory, ktoré prešli medzinárodnou akreditáciou a ich ŠP sú harmonizované s európskymi štandardami kvality.