Skip to content

Kategória 5-07.04 Formulovať v dlhodobom zámere rozvoja vysokoškolského vzdelávania ministerstva indikatívne očakávania pre vysoké školy a tieto zámery finančne podporovať Všetky podnety

Žiadne podnety v tejto kategórii ešte neboli pridané.