Skip to content

Kategória 5-07.03 Zaviesť z úrovne ministerstva systém mapovania uplatnenia absolventov Všetky podnety

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Uplatnenie absolventov na trhu práce (navyše vo vyštudovanom odbore) závisí od miery nezamestnanosti v jednotlivých krajoch Slovenska. Informácie o uplatnení absolventov (určené záujemcom i vysokým školám) tak vo veľkej miere budú len odrazom tohto stavu, pričom niektoré vysoké školy (napr. na východe Slovenska) budú stavať do znevýhodnenej pozície a vytvárať o nich obraz, za ktorý nie sú zodpovedné.