Skip to content

Kategória 5-07.02 Vytvoriť na úrovni ministerstva motiváciu na posilnenie získavania praktických zručností a skúseností vysokoškolských študentov Všetky podnety

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

Bez podpory priemyslu je nemysliteľné umiestniť každého študenta na prax, stáž...Systém duálneho vzdelávanie nie je masový. Nutnosť vytvoriť systém prepojenia školstva a praxe.

Apr 21

Milan

  • 21. 04. 2017
  • Milan

Bez vzájomnej súčinnosti MŠVVaŠ SR a najmä ústretovosti MH SR cieľ nie je splniteľný.

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Nemohli sme do študijných plánov dať viac hodín praxe a viac kreditov za ňu, lebo nie sme schopní zabezpečiť, aby ju všetci študenti absolvovali naozaj zmysluplne a v priemysle. Takže tvrdenie „vytvoria sa podporné a motivačné nástroje“ má len deklaračný charakter.
Ak sa zavedie profesijne orientovaný bakalársky študijný program, z ktorého absolventi nebudú pokračovať (resp. nebudú môcť) v štúdiu v druhom stupni, priznať vysokej škole primeraný finančný bonus za takéhoto absolventa.
Aké nároky na personál budú pri akreditácii takýchto študijných programov? Budú požadované vedecké výstupy a vedecká škola? Alebo riešenie projektov pre prax a spolupráca s praxou?

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Súhlas, s tým, že študenti by mali mať oveľa viac praxe – týka sa to aj učiteľského aj jednoodborového štúdia – inštitúty by mali viac pracovať a spolupracovať s externými inštitúciami a školami, aby tam mohli študenti chodiť na prax celoročne.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Nemohli sme do študijných plánov dať viac hodín praxe a viac kreditov za ňu, lebo nie sme schopní zabezpečiť, aby ju všetci študenti absolvovali naozaj zmysluplne a v priemysle. Takže tvrdenie „vytvoria sa podporné a motivačné nástroje“ má len deklaračný charakter.
Ak sa zavedie profesijne orientovaný bakalársky študijný program, z ktorého absolventi nebudú pokračovať (resp. nebudú môcť) v štúdiu v druhom stupni, priznať vysokej škole primeraný finančný bonus za takéhoto absolventa.
Aké nároky na personál budú pri akreditácii takýchto študijných programov? Budú požadované vedecké výstupy a vedecká škola? Alebo riešenie projektov pre prax a spolupráca s praxou?