Skip to content

Kategória 5-06.00 Sústava študijných odborov Všetky podnety

May 09

Katarína

  • 09. 05. 2017
  • Katarína

Mnohé univerzity na Slovensku ponúkajú štúdium na všetkých stupňoch v anglickom jazyku, podľa legislatívy SR je však takéto štúdium spoplatnené a to dosť vysokými čiastkami. Osobne považujem takéto štúdium za skvelú možnosť ako môžu študenti rozvíjať a zdokonaľovať svoje jazykové schopnosti, avšak kvôli vysokému školnému je prístup väčšiny študentov k takémuto vzdelávaniu znemožnený. Myslím si, že je to veľká chyba, rozvíjanie cudzích jazykov v slovenskom školstve je mimoriadne potrebné, jazyková úroveň Slovákov v anglickom jazyku a aj iných nedosahuje úroveň študentov v iných krajinách. Takéto štúdium si zaslúži oveľa väčšiu podporu, pretože ak sa študent rozhodne pre štúdium ekonómie či iného odboru v anglickom jazyku, je to dôkaz toho, že takýto študent sa nebojí výziev a záleží mu na lepšej budúcnosti a kvalite, preto takýchto študentov je nutné podporovať a nie klásť im prekážky v podobe vysokého školného. Iste možno argumentovať, že ak výučbu zabezpečujú profesori zo zahraničia takéto štúdium je nákladné pre školu, avšak na niektorých vysokých školách zabezpečujú výučbu väčšinou slovenskí vyučujúci, ktorí hovoria po anglicky. Myslím si, že školné pre takéto programy by malo byť nižšie alebo by to malo byť ponechané na rozhodnutí samotnej vysokej školy, či chce toto školné od študentov vyberať.

Mar 18

Juraj

  • 18. 03. 2017
  • Juraj

Doplniť sústavu študijných odborov o oblasti:
- Domáci (tuzemský) cestovný ruch
- Rekreačné kúpeľníctvo a termálne kúpaliská v cestovnom ruchu
- Wellness a fitness v cestovnom ruchu

Apr 29

Peter

  • 29. 04. 2017
  • Peter

a) V bode 1 odporúčame vynechať text v zátvorke – k istému stupňu prekrývania môže dôjsť napr. Strojárstvo a Automobilový priemysel.

May 13

Dušan

  • 13. 05. 2017
  • Dušan

Zrovnoprávniť príbuznosť študijných odborov.