Skip to content

Kategória 5-05.01 Zrušiť väzbu obsadzovania pracovných (funkčných) miest docentov a profesorov a študijných odborov Všetky podnety

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienka: Viazať obsadzovanie pracovných miest napr. na vedný odbor, vedecké/odborné zameranie - ak nie na študijný odbor. Dotyčný uchádzač (napr. zahraničný pracovník, alebo odborník z praxe) musí pôsobiť v danej oblasti – veď nevezmeme odborníka z praxe len preto že je z praxe...

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

Tento bod odporúčam zrušiť.
Je potrebné viazať obsadzovanie pracovných/funkčných miest napr. na vedný odbor, vedecké/odborné zameranie - ak nie na študijný odbor. Dotyčný uchádzač (napr. zahraničný pracovník, alebo odborník z praxe) musí predsa pôsobiť v danej oblasti, v ktorej sa uchádza o pôsobenie na vysokej škole – veď nevezmeme odborníka z praxe len preto že je z praxe...

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Obe pozície docent a profesor (v súčasnosti viazané na titul po habilitácii či inaugurácii) vychádzajú z predchádzajúcej činnosti jasne profilovaných osôb a dávajú tak záruku kvality pre ich ďalšie pôsobenie v odbore. Materiál sám uvádza docenta ako osoby pôsobiacej v tíme profesora. A o kvalitu, nie „doplnenie počtov“ by malo ísť. Ťažko súhlasiť s univerzálnym docentom či profesorom schopným akoby pôsobiť mimo študijného odboru jeho kvalifikácie a odbornosti. Rovnako rizikové vyznieva „prijímať na pracovné miesta docentov a profesorov významných odborníkov z praxe bez nutnosti získania príslušného akademicko-pedagogického titulu“. Post hosťujúceho docenta alebo profesora by mohol riešiť situáciu citlivejšie ako k danej osobe, tak aj škole a tiež k vlastným mladším pracovníkom väčšinou poctivo pracujúcim na takejto svojej kariére pri súčasnom odovzdávaní pedagogických a výskumno-publikačných aktivít v prospech školy.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Viazať obsadzovanie pracovných miest napr. na vedný odbor, vedecké/odborné zameranie - ak nie na študijný odbor. Dotyčný uchádzač (napr. zahraničný pracovník, alebo odborník z praxe) musí pôsobiť v danej oblasti – veď nemôžeme prijať odborníka z praxe len preto že je z praxe.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Viazať obsadzovanie pracovných miest napr. na vedný odbor, vedecké/odborné zameranie - ak nie na študijný odbor. Dotyčný uchádzač (napr. zahraničný pracovník, alebo odborník z praxe) musí pôsobiť v danej oblasti – veď nemôžeme prijať odborníka z praxe len preto že je z praxe... Neodporúčame zrušiť záväznosť sústavy študijných odborov. Táto zabezpečuje všeobecnú kvalitu pri obsadzovaní miest docentov a profesorov.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Boli už tituly mimoriadnych profesorov a upustilo sa od toho, pretože to viedlo ešte k väčšej degradácii titulov profesora. Som za to, aby to ostalo v súčasnej podobe (teda alternatíva c), hoci ani toto nie je ideálny stav, ale o niečo lepší než predchádzajúce dve alternatívy.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Pracovné miesta (pozície) docentov/profesorov viazať na študijný odbor, v ktorom sa habilitoval, resp. bol vymenovaný za profesora. V opačnom prípade dôjde ku chaosu!!!

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

Navrhujeme ponechať väzbu medzi študijným/vedným odborom, v ktorom sa docent habilitoval, resp. profesor inauguroval. Docent alebo profesor predsa musia tvorivo pôsobiť v danom odbore.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Obe pozície docent a profesor (v súčasnosti viazané na titul po habilitácii či inaugurácii) vychádzajú z predchádzajúcej činnosti jasne profilovaných osôb a dávajú tak záruku kvality pre ich ďalšie pôsobenie v odbore. Materiál sám uvádza docenta ako osoby pôsobiacej v tíme profesora. A o kvalitu, nie „doplnenie počtov“ by malo ísť. Ťažko súhlasiť s univerzálnym docentom či profesorom schopným akoby pôsobiť mimo študijného odboru jeho kvalifikácie a odbornosti. Rovnako rizikové vyznieva „prijímať na pracovné miesta docentov a profesorov významných odborníkov z praxe bez nutnosti získania príslušného akademicko-pedagogického titulu“. Post hosťujúceho docenta alebo profesora by mohol riešiť situáciu citlivejšie ako k danej osobe, tak aj škole a tiež k vlastným mladším pracovníkom väčšinou poctivo pracujúcim na takejto svojej kariére pri súčasnom odovzdávaní pedagogických a výskumno-publikačných aktivít v prospech školy.