Skip to content

Kategória 5-04.10 Posilniť postavenie výskumných zamestnancov Všetky podnety

Apr 24

Marta

  • 24. 04. 2017
  • Marta

Plne súhlasím.
Ale zamestnanie na dobu určitú (na rok a potom konkurz) s nízkym platom nie je pre mladých kolegov zaťažených hypotékami a budovaním rodiny, príťažlivé.
U nás boli výskumné miesta vytvorené prekvalifikovaním učiteľských miest. Výsledkom je vysoká fluktuácia výskumníkov - majú veľa výučby, nestíhajú. Aj ostatní učitelia nestíhajú písať a robiť výskumy. Sme ako pes, čo si chytá chvost.

May 01

Maria

  • 01. 05. 2017
  • Maria

Aký je dôvod na reguláciu toho, čo ktorý zamestnanec robí? Nerozumiem motívu, prečo chceme zabrániť, aby výskumníci učili. Veď to je základné poslanie univerzity
- ziskavať a objavovať nové poznatky
- a tieto šíriť, najmä vzdelávaním, ale aj publikovaním a ďalšími prostriedkami

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Kategóriu výskumných zamestnancov je treba konečne na VŠ zrušiť, na vysokej škole by mal každý zamestnanec robiť vo vede a výsledky transformovať do vzdelávania.

Apr 29

Tatiana

  • 29. 04. 2017
  • Tatiana

Súhlas s formulovaným opatrením.
Uvedené opatrenie úzko súvisí aj s opatreniami 5-04-07 a 5-01.01 bod 5.
S opatrením 5-04.10 je potrebné iba súhlasiť. Vysokoškolský učiteľ (ako už z pomenovania tejto pozície vyplýva) by mal byť v prvom rade učiteľ, čo so sebou prináša nie iba jeho vysokú erudovanosť vo svojom odbore, ale tiež disponovanie primeranými nástrojmi z oblasti výchovy a vzdelávania. Ak má získať a neustále rozvíjať tieto kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie požiadaviek kladených na učiteľa, potom nemôže byť zároveň ešte aj špičkovým vedcom a výskumníkom na plný úväzok. (Deň má pre každého iba 24 hodín.) Ak majú vysoké školy vystupovať aktívne na poli vzdelávania výsledne vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, a zároveň participovať na vedecko-výskumnej činnosti, musia disponovať dostatočným množstvom takých odborníkov, ktorí dokážu časovo plnohodnotne zastávať svoj post a tým splniť predpoklad pre dosiahnutie očakávaného nadštandardného výsledku. (Vysokoškolský učiteľ nemôže byť na 100% vysokoškolským učiteľom a zároveň na 100% vedcom a výskumníkom.)

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Kategóriu výskumných zamestnancov je treba konečne na VŠ zrušiť, na vysokej škole by mal každý zamestnanec robiť vo vede a výsledky transformovať do vzdelávania.