Skip to content

Kategória 5-04.09 Analyzovať inštitucionálnu podporu činnosti vysokoškolského učiteľa a podmienky jeho práce Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Zlá interpretácia a implementácia môže mať za následok stabilizáciu nekvality.

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Treba, aby ministerstvo prijímalo rozhodnutia na základe adekvátnych informácií, nie od „zeleného stola“.