Skip to content

Kategória 5-04.06 Vytvoriť centrálny portál na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov Všetky podnety

Apr 10

Kvetoslav

  • 10. 04. 2017
  • Kvetoslav

Na Slovensku je každému úplne jasné, že tzv. výberové konania na miesta vš. odb. asistentov, docentov a profesorov je čistá fraška - sú totiž v 99,99% vypísané len pre konkrétnych ľudí z fakulty. Je takmer nemožné, aby sa tam dostal iný človek. A fakulty to mnohé aj tak berú "ten a ten má vypísané výberové konanie."

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Vzhľadom na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu by bolo vhodné využiť existujúce portály (napr. www.istp.sk; www.portalvs.sk).

May 14

Dušan

  • 14. 05. 2017
  • Dušan

Súhlas, za predpokladu, že bude funkčný, transparentný a nezneužiteľný.