Skip to content

Kategória 5-04.05 Osobitne riešiť pôsobenie na vysokých školách u odborníkov po ich návrate zo zahraničia Všetky podnety

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Formulácia „pružne zareagovať z hľadiska habilitačného alebo inauguračného konania v takýchto prípadoch“ pripomína nabádanie na obchádzanie kritérií prijatých vysokou školou.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Formulácia „pružne zareagovať z hľadiska habilitačného alebo inauguračného konania v takýchto prípadoch“ pripomína nabádanie na obchádzanie kritérií prijatých vysokou školou.