Skip to content

Kategória 5-04.02 Zaviesť na vysokých školách možnosť vlastného systému odmeňovania, kde sú minimálnou hranicou tabuľky podľa zákona o verejnej službe Všetky podnety

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Pri odmeňovaní zamestnancov vysokých škôl používať tarifný systém tak, ako doteraz.

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Doplniť odmeňovanie začínajúcich odborných asistentov. Rozdiel je v tom, že doktorand má viac z dôvodu, že neplatí odvody. Navrhnúť, aby doktorand nedostal menej ako má aktuálne, ale súčasne, aby začínajúci odborný asistent mal viac ako doktorand po dizertačnej skúške.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

To by mohlo byť celkom inovatívne a pozitívne riešenie, ale len za predpokladu, že vysoké školy získajú voľnosť pri získavaní ďalších finančných prostriedkov, napr. z praxe, keďže s výraznejšou podporou zo štátu nemožno na základe predošlých skúseností veľmi počítať. Tu sa otvára veľký problém práve s pružným reagovaním na zákazníka z praxe, pre ktorého je čas prvoradý a vysoké školy vďaka VO stratili konkurencieschopnosť. Proces VO by mal byť viazaný len na financie z štátnej dotácie.

May 01

Maria

 • 01. 05. 2017
 • Maria

Vlastný systém odmeňovania je možné pre verejné vysoké školy už dnes, ale kto by do toho išiel so súčasnými financiami?

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Pri odmeňovaní zamestnancov vysokých škôl používať tarifný systém tak, ako doteraz.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

To by mohlo byť celkom inovatívne a pozitívne riešenie, ale len za predpokladu, že vysoké školy získajú voľnosť pri získavaní ďalších finančných prostriedkov, napr. z praxe, keďže s výraznejšou podporou zo štátu nemožno na základe predošlých skúseností veľmi počítať. Tu sa otvára veľký problém práve s pružným reagovaním na zákazníka z praxe, pre ktorého je čas prvoradý a vysoké školy vďaka VO stratili konkurencieschopnosť. Jednoznačne treba zmeniť procesy VO. Možno ich „naviazať“ len na financie z štátnej dotácie. Ináč budú mať školy stále zviazané ruky pri získavaní ďalších financií.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

To by mohlo byť celkom inovatívne a pozitívne riešenie, ale len za predpokladu, že vysoké školy získajú voľnosť pri získavaní ďalších finančných prostriedkov, napr. z praxe, keďže s výraznejšou podporou zo štátu nemožno na základe predošlých skúseností veľmi počítať. Tu sa otvára veľký problém práve s pružným reagovaním na zákazníka z praxe, pre ktorého je čas prvoradý a vysoké školy vďaka VO stratili konkurencieschopnosť. Jednoznačne treba zmeniť procesy VO. Možno ich „naviazať“ len na financie z štátnej dotácie. Ináč budú mať školy stále zviazané ruky pri získavaní ďalších financií.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienka: To by mohlo byť celkom inovatívne a pozitívne riešenie, ale len za predpokladu, že vysoké školy získajú voľnosť pri získavaní ďalších finančných prostriedkov, napr. z praxe, keďže s výraznejšou podporou zo štátu nemožno na základe predošlých skúseností veľmi počítať. Tu sa otvára veľký problém práve s pružným reagovaním na zákazníka z praxe, pre ktorého je čas prvoradý a vysoké školy vďaka VO stratili konkurencieschopnosť. Jednoznačne treba zmeniť procesy VO. Možno ich „naviazať“ len na financie z štátnej dotácie. Ináč budú mať školy stále zviazané ruky pri získavaní ďalších financií.

May 13

Dušan

 • 13. 05. 2017
 • Dušan

Samozrejme bez možnosti politizácie, podľa straníckej príslušnosti, transparentne.