Skip to content

Kategória 5-04.01 Zvyšovať platy vysokoškolských učiteľov v rámci plánu zvyšovania platov všetkých učiteľov Všetky podnety

May 16

Peter

 • 16. 05. 2017
 • Peter

Jedna z najdôležitejších potrieb vôbec. Naše aktuálne platy sú neuveriteľné. A to doslova.
Pracujem na univerzite - v Bratislave - vyučujem v anglickom jazyku.
Môj známy učí na učilišti - v okresnom meste - len v slovenskom jazyku.
Jeho výplata je každý mesiac o niekoľko stoviek vyššia ako tá moja (za rok je to až o niekoľko tisíc eur). Keď sa ma niekto spýta, aký je môj plat univerzitného učiteľa - nik mi nechce uveriť.

Zvýšenie našich platov je nevyhnutnosť. Je to niečo, čo sa malo udiať už dávno. Žiaľ, my, ako učitelia, sme už príliš systémom ubití a bojíme sa vystúpiť. Lekári sa pred pár rokmi nezľakli a dnes sa z nich nesťažuje nik. Ak sa platy univerzitných učiteľov nezvýšia, budeme naďalej každomesačne financovať štátny rozpočet peniazmi, ktoré mali byť na našich vlastných výplatných páskach.

Apr 19

odborný

 • 19. 04. 2017
 • odborný

Súhlasím s tým, čo bolo vyššie uvedené. Nie je možné, aby mal VŠ učiteľ nižší plat ako jeho rovesníci v školskej praxi, ktorí majú aspoň možnosť si tabuľkový plat navyšovať cez kreditový systém a funkčné vzdelávanie. Niekto by mohol povedať, že VŠ si môže prilepšiť grantami, ale napríklad VEGA a KEGA su tak poddimenzované, že ak mi aj schvália nejakú čiastku, tak môžeme byť radi, že z toho vykryjeme nutné výdavky pre splnenie cieľov projektu. Jedine APVV dáva možnosť príplatku k platu, ale výzvy sú sporadické a veľmi málo projektov je schvaľovaných. Následne ďalšia možnosť je kvalifikačného rastu, ale keď by niekto vedel, že rozdiel medzi jednotlivými kvalifikáciami je len do 8-10% + k platu je to smiešne. Odmeny a príplatky, o tých rozhoduje len vedúci ústavu/katedry, ktorý sa nikomu nezodpovedá, či a ako odmeňuje, či to nie je len na základe osobných preferencií a pod. Vôbec nie je atraktívne ostávať vo VŠ, robiť cez víkendy, sviatky a prázdniny, lebo ako odborný asistent mám cca polovičný úväzok ako učiteľ ZŠ/SŠ, robím výskum, odborné praxe pre študentov, publikujem - všetky tieto výsledky musíme prezentovať na periodicky opakujúcich sa výberových konaniach - je to obrovský tlak ... často človek robí toľko hodín, za ktoré by v súkromnom sektore mal aspoň 3-krát viac zaplatené :/ a za tie peniaze by si mohol ísť aspoň niekde oddýchnuť alebo načerpať sily v rámci psychohygieny, ale pri tomto plate je človek rád, že vládze splácať hypotéku a živiť rodinu.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Skutočne ohodnotenie pracovníkov na vysokých školách vyvoláva úsmev aj u robotníkov v štandardných firmách. Treba si uvedomiť, že projekty prinášajú benefity, ale nie pravidelne a úspešnosť získavania projektov je nízka aj v prípade kvalitných pracovníkov. To, aby mal človek na vysokej škole taký plat, musí byť výrazne aktívny a oveľa tvorivejší ako pracovník v komerčnej firme s rovnakým platom.

Apr 02

Marek

 • 02. 04. 2017
 • Marek

Som odborným asistentom na VŠ, môj vek je 30 rokov, na VS, som zostal učiť, kvôli tomu, že ma zaujíma výskum a pracovať s mladými ľuďmi. Ale finančné ohodnotenie je žalostné. Najväčším potupení pre mňa bolo, keď som po doktorandskom štúdiu nastúpil na odborného asistenta a dostal menší plat ako štipendiu na III. stupni, to je žalostné, myslíte, že takýmto ohodnotením je možné udržať mladých kvalitný pedagógov a výskumníkov na VŠ? Keď absolvent I. stupňa Bc. má vyšší plat ako pedagóg s titulom PhD.? Radikálne by sa mali zmeniť platy učiteľov VŠ, aby mohli vykonávať svoju prácu s radosťou. Všetci vieme, že učitelia majú často ešte aj inú prácu, aby uživil rodinu, hypotéku atď. Nemôžu sa tak naplno venovať výskumu, porovnávať sa so zahraničím, novým trendom, ktoré by priniesli do pedagogického procesu. Ich finančné ohodnotenie treba dať na takú úroveň, aby nemuseli hľadať vedľajší príjem. Status VS treba povýšiť. Treba zachovať tituly doc. prof., aby sa ich spoločenský status v spoločnosti posilnil, veď je to radosť, keď odborný asistent habilituje, alebo inauguruje a má tú česť ísť k prezidentovi, že ho vymenuje za profesora.
Potrebné je aj zvýšiť finančné prostriedky na vybavenie verejných VŠ (nábytok, oprava budov), kancelárie pedagógov sú v dezolátnom stave. Z projektov VEGA, KEGA môžu nakupovať techniku, s tým problém nie je, ale vybavenie kancelárií nábytok, okná, stoličky to je 40 rokov staré. Pracovné prostredie pre pedagóga je veľmi dôležité.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Konečne sa začína tento problém riešiť
Pripomienka: Prosím tie čísla (platy) boli brané odkiaľ? Ide o superhrubú mzdu? Skutočne ohodnotenie pracovníkov na vysokých školách vyvoláva úsmev aj u robotníkov v štandardných firmách. Treba si uvedomiť, že projekty prinášajú benefity, ale nie pravidelne a úspešnosť získavania projektov je nízka aj v prípade kvalitných pracovníkov. To, aby mal človek na vysokej škole taký plat, musí byť výrazne aktívny a oveľa tvorivejší ako pracovník v komerčnej firme s rovnakým platom. Je to demotivujúce!

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Súhlasím, aby plat vysokoškolského učiteľa motivoval najlepších mladých ľudí pre akademickú dráhu.

Apr 27

Juraj

 • 27. 04. 2017
 • Juraj

Platy zvýšiť, ale celé odmeňovanie musí byť verejné, transparentné, prehľadné, vrátane odmien. Odmeny tiež nesmú byť verejné a musia sa viazať na výkon práce.

Ak však nebude zabezpečená transparentnosť, tak ani dvojnásobné platy nezlepšia kvalitu.
Dajte zlému učiteľovi 5 000 eur. Zlepší sa? Možno minimálne...

Nábor zamestnancov musí byť transparentný a potom je na rade zvyšovanie platov.

Z čoho zvyšovať? Nechať objem financií vo VŠ, ale znížiť počet VŠ a počet VŠ učiteľov pri súčasnom znížení počtu doktorandov.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 podobne ako tomu bolo u ostatných kategórií pedagogických zamestnancov nesúhlasí s plošným zvyšovaním platov. Z pohľadu štruktúry vysokých škôl sa je potrebné intenzívne zaoberať aj rušením vysokých škôl (alebo odborov) ktoré nemajú uplatnenie na trhu práce. Optimalizáciou môže dôjsť aj uvoľneniu vysokoškolských učiteľov pre potreby škôl a odborov, ktoré sú na trhu žiadané. Na základe hodnotenia kvality je možné potom pristupovať k zvyšovaniu platov vysokoškolských učiteľov.
Zároveň je potrebné, vzhľadom na vekovú štruktúru vysokoškolských učiteľov, vypracovať plán vypracovať plán nástupníctva, vzhľadom na nízku ponuku voľne dostupných vysokoškolských učiteľov na trhu práce je potrebné uvažovať o výchove nástupcov z radov študentov/doktorandov a ich systematické vedenie aj vzdelávanie k budúcej profesii podporený motivátorom, či už v podobe štipendia, alebo iných nefinančných benefitov a príležitostí. Je nevyhnutné uvažovať aj o zapojení odborníkov z praxe.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Systém financovania vysokých škôl a nastavení mzdových náležitostí by musel byť atraktívny pre odborníkov z praxe a zahraničia, aby na slovenské VŠ prišli, zároveň by sa musel uplatňovať aj pre riadnych domácich zamestnancov, aby nevznikli dve kategórie zamestnancov.