Skip to content

Kategória 5-03.01 Zabezpečiť, aby postavenie a činnosť Akreditačnej agentúry zodpovedalo Európskym štandardom a odporúčaniam ESG Všetky podnety

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

Veľmi dôležité je zabezpečiť skutočnú nezávislosť Akreditačnej agentúry. V tomto prípade nemôžu byť menovaní funkcionári agentúry ministrom školstva a nemôže byť financovaná cez kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR! V bode 2 je vhodné uviesť, kým bude agentúra uznaná ako agentúra na zabezpečovanie kvality vzdelávania.

Apr 13

Juraj

  • 13. 04. 2017
  • Juraj

Veľmi dôležité je zabezpečiť skutočnú nezávislosť Akreditačnej agentúry. V tomto prípade nemôžu byť menovaní funkcionári agentúry ministrom školstva a nemôže byť financovaná cez kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR!
V bode 2 je vhodné uviesť, kým bude agentúra uznaná ako agentúra na zabezpečovanie kvality vzdelávania.