Skip to content

Kategória 5-03.00 Akreditačná agentúra Všetky podnety

Apr 10

Kvetoslav

 • 10. 04. 2017
 • Kvetoslav

Myšlienka akejsi Akreditačnej agentúry je úplne scestná. Je to len vytvorenie ďalsieho predivného orgánu, ktorý bude vyťahovať štátne finančné prostriedky a do "agentúry" sa dostanú všetci zaslužilí, preslúžilí a aj vyslúžilí členovia súčasnej Akreditačnej komisie. (S prepáčením, základnou podmienkou novej agentúry iste bude: 1. vedieť sa podpísať; 2. udržať moč.) To isté spravili v Českej republike - zriadili tam akýsi (akademikmi neakceptovaný, ale politicky veľmi poplatný) "Národný akreditačný úrad pre vysoké školy" NAUVS - na ktorého čele je nejaký nevýznamný Lábik a kopec jeho ideovo spriaznených duší v tzv. rade NAUVS, kde všobecná transparentnosť a otvorenosť akademickému prostrediu zostáva len zbožným želaním. Do čela NAUVS namenovali mená qua si "akademikov", ktorí nie sú ani poriadne činní v akademickom prostredí a väčšina sú (takmer) neznámi a medzinárodne neznámi a neakceptovaní v odboroch alebo silne problematickí vo svojom odbore, napr. Barančík, Jelínek, Lužný, Lábik, Grubhoffer, Fontana, Petruška, Pavelka, ..... Totálne nereprezentačné konzorcium a hlavne nemajú akceptáciu vysokými školami. Vysoké školy v ČR si z tejto "hopsasa-agentúry" - ako ju nazývajú, robia verejný posmech. Chcete niečo také aj na Slovensku? Chceme sa aj na Slovensku strápniť ako sa strápnili v Cesku? Treba sa vyvarovať takej chyby, ako urobili v ČR s takouto pochybnou "agentúrou." Akoby nestačilo vyhadzovať dosť peňazí na všeliakých úradníčkov doposiaľ. V CR sa z takého úradu akademici smejú a je skôr oštarou ako významnou akademickou inštitúciou. Stačí však byť politicky adekvátne poplatný a hned ste členom rady a rozhodujete o všetkom. (V akademickom svete však vela znamenať nemusíte, ako napríklad cele vedenie NAUVS - českej akreditačnej agentúry). Čiže vyvarovať sa chýb, ktoré sa udiali v ČR. Ukážme, že sme na Slovensku lepší a že máme fungujúce akreditácie a aj akreditačné pracovné skupiny, konzorciá a pod. Nemusíme sa opičiť po nefunkčnej českej akreditačnej agentúre.

Apr 11

Rasťo

 • 11. 04. 2017
 • Rasťo

Neboj sa, všetkých z terajšej AK ich prijmu do Akreditačnej agentúry ipso facto. Alebo z toho urobia akreditačnú agentúru alla Praha, s bývalými komunistami (Lužný a spol), jako v ČR, kam im nik zo serioznych vedcov nechce ísť. Už vyhlasujú tretiu výzvu na prihlasovanie sa do tejto agentúry. Ak si mal červenú knižku a skúšku z vedeckého ateizmu, si najlepší kandidát.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Materiál neuvádza žiadne podrobnosti o novej Akreditačnej agentúre, najmä aká bude jej organizačná štruktúra, aký bude počet expertných komisií, aké budú procesy riadenia a kontroly v agentúre. Neuvádza sa analýza s akým počtom úradníkov platených na plný úväzok sa pri procese akreditácie uvažuje, ani porovnanie s doterajšími personálnymi a finančnými nákladmi, nárokmi kladenými na expertov a podobne. Je vysoko pravdepodobné, že celý proces bude nakoniec podstatne drahší a aj byrokratickejší ako doteraz.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Veľmi dôležité je zabezpečiť skutočnú nezávislosť Akreditačnej agentúry. V tomto prípade nemôžu byť menovaní funkcionári agentúry ministrom školstva a nemôže byť financovaná cez kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR! ( 5-03-01 - v bode 2 je vhodné uviesť, kým bude agentúra uznaná ako agentúra na zabezpečovanie kvality vzdelávania).

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Pri cieli 5-03 sa v analýze súčasného stavu uvádza: Na základe hodnotiacej správy Rada ENQA rozhodla, že Akreditačná komisia nezískava plnohodnotné členstvo v ENQA. Pod negatívne rozhodnutie sa podpísala aj nepripravenosť či neochota Akreditačnej komisie harmonizovať svoju činnosť v medzinárodnom kontexte, čo pretrváva dodnes. Z tohto by malo vyplývať, že členovia súčasnej AK sa svojím konaním sami diskvalifikovali na členstvo v budúcej Akreditačnej agentúre.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Veľmi dôležité je zabezpečiť skutočnú nezávislosť Akreditačnej agentúry. V tomto prípade nemôžu byť menovaní funkcionári agentúry ministrom školstva a nemôže byť financovaná cez kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR! ( 5-03-01 - v bode 2 je vhodné uviesť, kým bude agentúra uznaná ako agentúra na zabezpečovanie kvality vzdelávania).

May 14

Ivan

 • 14. 05. 2017
 • Ivan

Tvrdenie pri cieli 5-03 (analýza súčasného stavu) je zavádzajúce: Na základe hodnotiacej správy Rada ENQA rozhodla, že Akreditačná komisia nezískava plnohodnotné členstvo v ENQA. Pod negatívne rozhodnutie sa podpísala aj nepripravenosť či neochota Akreditačnej komisie harmonizovať svoju činnosť v medzinárodnom kontexte, čo pretrváva dodnes. Autori cieľa 5-03 akoby ventilovali svoju animozitu voči AK. Pravda je inde:

1) Rada ENQA nepriznala AK plné členstvo preto, lebo VŠ zákon č. 131 z r. 2002 hrubým spôsobom oklieštil práva AK v procese akreditácie slovenských VŠ a obmedzil jej nezávislosť.

2) Rozhodnutie RAdy ENQA bolo reakciou na uplatňovanie uvedeného zákona.

Ani vláde SR ani ministerstvu školstva tento stav roky nevadil. Nejde a nešlo teda o neochotu AK "harmonizovať svoju činnosť", ale o výsledkok deformácie kritériíí pre akreditáciu a hodnotenie zo strany ministerstva masívne využívajúc zákon č. 131 o VŠ. Smutným paradoxom je, že pod tento stav (strata nezávislosti AK od vládnej moci) sa plne podpísal jeden z autorov materiálu Učiace sa Slovensko.

Z toho ale vyplýva, že vôbec nie je nutné zriaďovať akúsi "novú" agentúru pre akreditácie. Stačí vrátiť dnešnej AK jej nezávislosť od vládnej moci a v tomto duchu upraviť návrh novely zákona 131/2002 o VŠ a tiež pripravovaný zákon “O zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania”.