Skip to content

Kategória 5-02.06 Vytvoriť podmienky, aby sa slovenské vysoké školy mohli akreditovať aj medzinárodne akceptovanými akreditačnými orgánmi iných krajín Všetky podnety

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

Ako zabezpečiť funkčne a administratívne preklad žiadosti a sprievodných materiálov do cudzieho jazyka?

Apr 07

Eva

  • 07. 04. 2017
  • Eva

Ako sa zabezpečí funkčne a administratívne preklad do cudzieho jazyka? Celý proces bude ekonomicky náročný.

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Pravdepodobne to povedie k súťaži o medzinárodné akreditácie. Ak má MŠ VVŠ SR alebo Akreditačná agentúra zodpovedne posúdiť, či medzinárodná akreditácia spĺňa štandardy, môže vlastne vykonať akreditáciu.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Pravdepodobne to povedie k súťaži o medzinárodné akreditácie. Ak má MŠ VVŠ SR alebo Akreditačná agentúra zodpovedne posúdiť, či medzinárodná akreditácia spĺňa štandardy, môže vlastne vykonať akreditáciu.