Skip to content

Kategória 5-01.04 Podporiť účasť vysokých škôl na fórach Európskej asociácie univerzít a na odborných podujatiach venovaných zabezpečeniu kvality vzdelávania Všetky podnety

Apr 23

Andrej

  • 23. 04. 2017
  • Andrej

Pripomienka: Povinnosť registrácie univerzít v celosvetovom systéme alebo minimálne európskom systéme hodnotenia univerzít ako napr. World University Rankings | Times Higher Education (THE)

Apr 26

ŠRVŠ

  • 26. 04. 2017
  • ŠRVŠ

Navrhujeme doplniť o účasť jednotlivých zástupcov reprezentácií VŠ.