Skip to content

Kategória 5-01.03 Poskytovať súčinnosť a metodickú pomoc vysokým školám zo strany ministerstva a Akreditačnej agentúry pri vývoji vnútorných systémov zabezpečenia kvality vzdelávania Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Tento cieľ vytvára možnosti pre vytvorenie neproduktívnych nových tímov „odborníkov“.