Skip to content

Kategória 4-04.05 Pripraviť analýzu a možné opatrenia na racionalizácie siete stredných škôl Všetky podnety

May 14

Danka

  • 14. 05. 2017
  • Danka

4.04.05
Súhlasím. Školy musia kopírovať potreby regiónu. Predovšetkým SOŠ by sa nemali za každú cenu úzko zameriavať na jeden odbor, ale profilovať sa tak, aby pokryli potreby regiónu, záujem zamestnávateľov o pracovné pozície a potreby trhu práce. Tu je dôležitá spolupráca školy s ÚPSVaR aj so zamestnávateľmi. Predovšetkým v menších, okresných mestách sú ,vzhľadom na demografický vývoj, úzko špecializované školy nevýhodou. Vzdelávajme tak, ako to región potrebuje. Kvalitne a v súlade s jeho potrebami.

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Nesúhlasíme s tvrdením, že ministerstvo stanoví racionalizačné opatrenia.

Odôvodnenie: pri navrhovaných zmenách je potrebné zohľadňovať regionálne špecifiká.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Nesúhlasíme s tvrdením, že ministerstvo stanoví racionalizačné opatrenia.

Odôvodnenie: pri navrhovaných zmenách je potrebné zohľadňovať regionálne špecifiká.