Skip to content

Kategória 4-04.01 Stanoviť možné opatrenia na racionalizáciu siete základných škôl Všetky podnety

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Treba veľmi citlivo vnímať akúkoľvek racionalizáciu.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Navrhujeme viac škôl poskytujúcich integráciu a tiež kompenzácie pre tieto školy, ako aj zákonné vymedzenie počtu detí v triede od pomeru integrovaných so zohľadňovaním ich potrieb, ale aj diagnóz (je rozdiel či je dieťa dyslektik alebo dieťa s PAS, nehovoriace a podobne).

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Navrhujeme viac škôl poskytujúcich integráciu a tiež kompenzácie pre tieto školy, ako aj zákonné vymedzenie počtu detí v triede od pomeru integrovaných so zohľadňovaním ich potrieb, ale aj diagnóz (je rozdiel či je dieťa dyslektik alebo dieťa s PAS, nehovoriace a podobne).

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Navrhujeme viac škôl poskytujúcich integráciu a tiež kompenzácie pre
tieto školy, ako aj zákonné vymedzenie počtu detí v triede od pomeru
integrovaných so zohľadňovaním ich potrieb, ale aj diagnóz (je rozdiel či je
dieťa dyslektik alebo dieťa s PAS, nehovoriace a podobne).

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: SKU podporuje také zmeny, ktoré vedú k prehľadnejšiemu, jednoduchšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu rozdeľovania finančných prostriedkov. Pri racionalizácii postupovať podľa možností tak, aby na prvom mieste bol záujem žiaka a jeho čo najlepšie výsledky v súlade s potrebami a záujmom rodičov a obce.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustiť čiastkové riešenia, ktoré autori naznačujú. Ak je definovaný problém siete škôl tak potom je potrebné prijať urýchlené opatrenia s cieľom jej racionalizácie.
Klub 500 taktiež žiada aby boli prijaté opatrenia na odstránenie politického problému, ktorý autori identifikovali. Ak sa pripravuje zásadná reforma, tak MUSÍ riešiť všetky identifikované problémy. Ak nerieši politický problém, reforma zostáva politickou.

May 12

Jana

 • 12. 05. 2017
 • Jana

Pri racionalizácii siete škôl je potrebné brať do úvahy predovšetkým ich kvalitu (nielen ich veľkosť, vzdialenosť a zastúpenie národnostných menšín). Ak malá vidiecka škola preukazuje podľa hĺbkovej inšpekcie nadštandardnú kvalitu, a deti sú presunuté do priemerne kvalitnej (alebo dokonca podpriemernej) spádovej školy, jej zrušením komunita utrpí.
Vidiecke školy plnia v obci okrem vzdelávacej aj ďalšie funkcie. Okolo školy sa „točí“ život v obci (škola organizuje športové podujatia, plesy, karnevaly, koncerty, a pod.) Ich pridaná hodnota je vyššia ako sa na prvý pohľad zdá a ich zrušením sa z obcí vytratí „život“.
Z tohto hľadiska je prinajmenšom diskutabilné, či ušetrenie „2% prostriedkov na osobné náklady“ stojí za zrušenie 500 škôl.
Malé školy majú veľa výhod: 1. Jednoduchšie aplikujú princípy individuálneho prístupu; 2. Dokážu flexibilnejšie prispôsobiť kurikulum potrebám žiakov; 3. Efektívnejšie spoluprácujú s rodičmi, nakoľko v miestnej komunite sa ľudia poznajú.
Preto navrhujeme optimalizovať na základe kvality (t.j. zachovať tie malé školy, ktoré sú kvalitné a namiesto nich pristúpiť aj k zrušeniu väčších škôl s dlhodobo slabými výsledkami). V krajnom prípade úhlasíme pri malých školách so zlučovaním (najmä na úrovni administratívnych a riadiacich pozícií), pričom sa tieto školy zachovajú vo forme pobočky.