Skip to content

Kategória 4-03.06 Spolupracovať so školským systémom poradenstva a podpory Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Chýba definovanie postavenia a úlohy odborného tímu pri riadení.
Riaditeľ musí mať odborný tím alebo jeho člena ako súčasť vedenia školy pre túto oblasť.
V súčasnej praxi chýbajú odborným zamestnancom viaceré kompetencie pre prácu so žiakmi so znevýhodnením; často sú zamestnancami na čiastočný úväzok, zastupujú učiteľov a vykonávajú dozory nad deťmi, sú zavalení pedagogickými činnosťami, dokumentáciou, robia neraz už len terciárnu prevenciu (zameranú už len na riešenie po spustení patologických javov, nie na predchádzanie v začiatkoch), kvalitné vzdelávanie si musia kupovať za vlastné peniaze a cez víkendy. Na prevenciu, vyhľadávanie a intervenciu priamo v triedach a širšiu spoluprácu nie je priestor.