Skip to content

Kategória 4-03.01 Podporovať kľúčovú úlohu učiteľa pri výchove a vzdelávaní Všetky podnety

Apr 24

Edita

  • 24. 04. 2017
  • Edita

Spolupráca všetkých aktérov školy – žiak, rodič, učiteľ je veľmi dôležitá. Sú však prípady, kedy je táto spolupráca veľmi narušená. Navrhujem ochranu pedagóga pred psychickým či fyzickým nátlakom zo strany žiaka či rodiča.

Apr 24

Marta

  • 24. 04. 2017
  • Marta

Text 4-03.01 Podporovať kľúčovú úlohu učiteľa pri výchove a vzdelávaní je v protiklade s posolstvom pod nadpisov o partnerstve, participácii.
Kľúčovú úlohu má v inkluzívnej škole každý člen tímu.
Lepšie by mi znelo: Podporiť postavenie vychovávateľov, sociálnych, liečebných, špeciálnych pedagógov a ďalších odborníkov a vzťažných osôb v spolupráci s učiteľom pri riešení ....