Skip to content

Kategória 4-02.11 Presunúť zriaďovateľskú kompetenciu pri bilingválnych školách pod samosprávne kraje Všetky podnety

Apr 27

Pavel

  • 27. 04. 2017
  • Pavel

Bilingválne školy zriadené podľa medzinárodných dohôd nemôžu prejsť do zriaďovateľskej kompetencie samosprávnych krajov, nakoľko by boli dotknuté práva vyplývajúce z medzinárodných dohôd.
V návrhu sa vôbec neuvažuje o špecializovanej školskej správe, ktorá by zjednocovala školskú sústavu a bola by garantom školskej politiky štátu v sfére štátnych gymnázií, bez jej politického rozbíjania.
Určite by to prispelo k efektívnejšiemu financovaniu školstva a čistilo by to školskú sústavu s jednoznačným cieľom zvyšovania kvality.
Pavel Sadloň