Skip to content

Kategória 4-02.08 Upraviť zákonné vymedzenie úlohy ministerstva školstva vychádzajúce z tohto národného programu Všetky podnety

May 04

Zdenko

  • 04. 05. 2017
  • Zdenko

08 navrhujeme takú úpravu, aby ministerstvo školstva, najmä v oblasti preneseného výkonu štátnej správy malo v oblasti tvorby siete škôl výraznejšiu kompetenciu najmä v záujme optimalizácie siete, dostupnosti škôl a efektivity systému a v záujme plnenia úloh štátu, ktoré mu vyplývajú z Ústavy SR. (bezplatný prístup k základnému vzdelaniu v základných školách).