Skip to content

Kategória 4-02.04 Odčleniť ministerstvo vzdelávania, mládeže a športu od vysokých škôl, vedy a výskumu Všetky podnety

Mar 17

roman

  • 17. 03. 2017
  • roman

Som za vytvorenie nového Ministerstva - Ministerstvo športu a turizmu. A týmto konečne odbremeniť školstvo a podporovať tak to, na čo sme v našom štáte najviac hrdí. Na našich športovcov, na našu prírodu. A predchádzať tak vzniku dlhodobo chorých občanov, a budovať a otvárať brány športovísk pre všetky deti, ktoré sa inak utiekajú k drogovým a iným závislostiam. podporujme zdravú spoločnosť.

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme odčleniť z pôsobnosti MŠVVaŠ rezort športu.
Spojenie s rezortom školstva považujeme za relikt z obdobia pred r. 1989.

Apr 25

Katarína

  • 25. 04. 2017
  • Katarína

Námietky: rozdelenie ministerstva
Odôvodnenie: už v súčasnosti je problém zabezpečiť prepojenie obsahu vzdelávania SŠ a VŠ,

Apr 23

Juraj

  • 23. 04. 2017
  • Juraj

Nesúhlasím s vytvaraním ďalšieho orgánu štátnej správy. Čím menej takýchto orgánov, tým lepšie.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 zásadným spôsobom nesúhlasí s navrhovaným členením ministerstva. Práve súčasný stav degradácie vysokoškolského vzdelávania, jeho neprepojenie na stredné školstvo je dôsledok zanedbanej komunikácie a izolovanosti centrálneho orgánu a potrieb praxe. Navrhovaným rozčlenením by podľa názoru Klubu 500 len došlo k navŕšeniu problémov.