Skip to content

Kategória 4-02.03 Vrátiť kompetencie v oblasti riadenia a financovania pod ministerstvo školstva Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Formuláciu druhej vety opatrenia považujeme za zmätočnú a v rozpore s návrhom odstrániť dvojkoľajnosť riadenia. V oblasti riadenia školstva dlhodobo žiadame vyriešiť problém prenesených a originálnych kompetencií. Zásadná pripomienka SKU je doplniť časť o zjednotení originálnych kompetencií pod prenesené. Žiadame teda vytvoriť komplexný návrh riešenia presunu kompetencií pod rezort školstva.

Apr 18

Mária

 • 18. 04. 2017
 • Mária

Jednoznačne, by sa mali Originálne kompetencie vrátiť pod Ministerstvo školstva, nie je v prospech zamestnancov ani žiakov , aby školstvo bolo roztrieštené, tak ako je to teraz. Svedči o tom aj petícia, ktorú podpísali tisícky občanov za to, aby sa originálne kompetencie vrátili pod Ministerstvo školstva.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Školy sa musia vrátiť pod ministerstvo školstva!!! Nie je možné, aby bolo toľko zriaďovateľov. A peniaze by mali ísť priamo školám. Bez ohľadu na názor ZMOS-u. Nájdite silu na presadenie tejto veci. Decentralizácia je fajn, no v školstve zničila systém!

Apr 12

Mária

 • 12. 04. 2017
 • Mária

Podporujeme myšlienku návratu pod MŠVVaŠ SR z hľadiska metodiky, riadenia a financovania, hlavne pokiaľ ide o originálne kompetencie.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

požiadavku vrátiť kompetencie riadenia školstva pod ministerstvo školstva považujeme za logickú a správnu (4-02.03) a aj za uskutočniteľnú. Naplnenie zjednodušenia školskej legislatívy vítame.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Neodporúčame odčleňovať ministerstvo vzdelávania, mládeže a športu od vysokých škôl, vedy a výskumu a zriaďovať nové ministerstvo vysokých škôl, vedy a výskumu.
Manažérske zmluvy s riaditeľmi škôl, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy sú nesystémovým prvkom v systéme verejného školstva; takéto zmluvy sú príznačné pre súkromný sektor. Preto neodporúčame ich zavádzanie do škôl, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

Apr 25

Adriana

 • 25. 04. 2017
 • Adriana

suhlasim s podnetom

May 16

Pavel

 • 16. 05. 2017
 • Pavel

Jednoznačne by sa mali originálne kompetencie vrátiť pod ministerstvo školstva, nie je to v prospech zamestnancov ani žiakov, aby školstvo bolo roztrieštené ta,k ako to je teraz. Svedčí o tom aj petícia, ktorú podpísali aj tisícky občanov za to , aby sa originálne kompetencie vrátili pod ministerstvo školstva.