Skip to content

Kategória 4-02.02 Podporovať novú kultúru riadenia výchovy a vzdelávania na úrovni všetkých aktérov, osobitne na úrovni ministerstva Všetky podnety

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 žiada vypustenie opatrenia, nakoľko sa jedná len o idealistické nereálne prianie a nemá nič spoločné s reformou.

May 04

Zdenko

  • 04. 05. 2017
  • Zdenko

Je na zváženie návrh v bode 4-02.02, že v oblasti riadenia má prevažovať dôvera nad kontrolou. Sú časná prax nám, bohužiaľ, potvrdzuje značnú mieru zneužívania liberalizácie v oblasti riadenia (v oblasti financovania, v oblasti pracovnej disciplíny a pod.)

May 15

Jitka

  • 15. 05. 2017
  • Jitka

Je reálne očakávať "novú kultúru" naozaj na všetkých úrovniach?