Skip to content

Kategória 4-02.01 Dôsledne manažovať zmeny výchovy a vzdelávania na úrovni vlády Slovenskej republiky a ministerstva školstva prostredníctvom dvojročných akčných plánov a hodnotenia národného programu. Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme upraviť formuláciu: "Prvý akčný plán na roky 2018 – 2019 bude predložený na rokovanie vlády v septembri 2017, s tým, že navrhnuté legislatívne zmeny budú nadobúdať účinnosť spravidla k 1. septembru s dostatočnou legisvakančnou lehotou a ekonomické zmeny k začiatku rozpočtového roku."
V uvedenej podobe je text nezrozumiteľný. Nie je jasné, či ekonomické zmeny v podobe navyšovania finančných prostriedkov pre napĺňanie reformy nadobudnú účinnosť k začiatku rozpočtového roku 2018, alebo až 2019. Tiež nie je jasné, o legislatívnych zmenách ktorých zákonov sa píše. Je síce logické, že niektoré školské zákony by mali nadobúdať účinnosť so začiatkom školského roka, ale napríklad zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní nadobúda účinnosť spravidla k 1. januáru po uskutočnení kolektívnych vyjednávaní.