Skip to content

Kategória 4-01.10 Zjednodušiť použitie poplatkov od rodičov Všetky podnety

Apr 12

Mária

 • 12. 04. 2017
 • Mária

Predkladáme požiadavku na zabezpečenie 100%-ného použitia režijných poplatkov od rodičov (réžie k príspevkom na stravovanie) na prevádzkové náklady zariadenia školského stravovania (ZŠS), ktoré tieto réžie vytvorilo, pretože sa vytráca pôvodný úmysel zavedenia týchto režijných poplatkov, a to prispieť k lepšej finančnej kondícii ZŠS. V mnohých regiónoch tieto réžie sú príjmami obce/mesta ako zriaďovateľa, na konkrétne ZŠS sa nedostanú, pričom ZŠS sú dlhodobo značne podfinancované – zastaraná MTZ, nezodpovedajú požiadavkám HACCP, a pod. A v mnohých prípadoch si sumu týchto finančných prostriedkov ponechá obec, alebo tieto réžie pohltí škola, ak je ZŠS súčasťou právneho subjektu spolu so školou, alebo sa o tieto finančné prostriedky zníži rozpočet.

Apr 20

Edita

 • 20. 04. 2017
 • Edita

3. Účelovo viazať finančných prostriedkov - režijné náklady, v plnom rozsahu pre školské stravovanie. Školské stravovanie je zanedbané a chýbajú základné vybavenie do kuchýň, aby bolo zabezpečené HACCP a požiadavky hygieny ako aj bezpečnosť práce na pracovisku.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme vložiť ďalší cieľ: "4-01.11 Zamedziť protiprávnemu stavu, keď učitelia vyberajú peniaze od žiakov alebo rodičov. Na vyberanie peňazí sú vytvorené iné mechanizmy a zabezpečený administratívny personál."

May 16

Pavel

 • 16. 05. 2017
 • Pavel

Predkladáme požiadavku na zabezpečenie 100% použitia režijných poplatkov od rodičov (réžie k príspevkom na stravovanie) na prevádzkové náklady zariadenia školského stravovania, ktoré tieto réžie vytvorilo. Nakoľko sa stráca pôvodný úmysel zavedenia týchto režijných poplatkov a to prispieť k lepšej finančnej kondícii školského stravovania. V mnohých regiónoch sú tieto réžie príjmami obce/mestá ako zriaďovateľa a na konkrétne zariadenia školského zariadenia sa nedostanú, pričom sú dlhodobo značne podfinancované, zastarané materiálno technické zariadenia nezodpovedajú požiadavkám HACCP. V mnohých prípadoch si tieto finančné prostriedky ponechá obec alebo tieto réžie pohltí škola, ak je zariadenie školského stravovania súčasťou právneho subjektu so školou. Jednoducho povedané - účelovo viazať finančné prostriedky - režijné náklady od stravníkov v plnom rozsahu pre jedáleň, ktorá ich vyprodukovala. Školské stravovanie je zanedbané, chýba základné vybavenie do kuchýň, aby bolo zabezpečené HACCP a požiadavky hygieny, ako aj BOZP.

Apr 25

Adriana

 • 25. 04. 2017
 • Adriana

suhlasim s podnetom

Apr 25

Adriana

 • 25. 04. 2017
 • Adriana

suhlasim s podnetom

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Poplatky sú neústavné a jediná správna cesta je ich zrušiť. Ucitelia ich musia vymahať ako vypalnici. Rodicia nie su ochotní prispievat a cím viac detí maju tým viac sú potrestaní. Je to zvrátené.