Skip to content

Kategória 4-01.09 Alokovať dodatočné zdroje na zabezpečenie práv príslušníkov národnostných menšín na vzdelávanie v ich jazyku alebo vyučovanie ich jazyka Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Nesúhlasíme s uvedeným opatrením.
Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať uvedené financovanie na zriaďovateľov škôl, ktorí poznajú regionálne špecifiká.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Nesúhlasíme s uvedeným opatrením.
Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať uvedené financovanie na zriaďovateľov škôl, ktorí poznajú regionálne špecifiká.

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Ak bude dobre nastavený normatív, tak nebude treba robiť rozdiely medzi školami.