Skip to content

Kategória 4-01.01 Vypracovať do konca roku 2017 plán zvyšovania celkových výdavkov na výchovu a vzdelávanie z verejných zdrojov Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Plán zvyšovania výdavkoch je potrebné predložiť do polovice r. 2017 a nie do konca r. 2017.
Ide o zosúladenie údajov v nadpise a v texte. Plán výdavkov je potrebné predložiť už k pripravovanému návrhu rozpočtu na rok 2018.

Apr 30

Miroslav

  • 30. 04. 2017
  • Miroslav

1.Mzdoví normatív je ako UFO, všetci o ňom hovoria, ale.... nikto nevie, ako sa vypočíta. Je nenormálne, ak nedokážeme zaplatiť učiteľov pri rešpektovaní rámcového učebného plánu. Normatív musí stačiť na mzdy učiteľov! Dnes veľkú časť podvyživenej prevádzky presúvame do miezd!!!!!!!!!!!!!!Už ani nemaľujeme triedy!
Na predmetoch CUJ, BIO, FYZ, CHE,... máme veľké skupiny. CUJ by mal mať osobitne určený počet žiakov, napr. do 15 žiakov.
2.Zvýšiť normatív na prevádzku, na odpisy a na knihy a učebné pomôcky.
3. Samozrejme zvýšiť mzdy. Takmer nikto z gymnázia sa nehlási na pedagogické fakulty. Za pár rokov nebudeme mať učiteľov STEM (MAT, FYZ, INF,...). Riešením je
+25-30% (nie 4-6%).
4. Argument, že zvýšenie miezd neprinesie vyššiu kvalitu neobstojí. Je tu reálna hrozba, že nebudeme mať učiteľov. Vyššie mzdy zvýšia spokojnosť dnešných učiteľov a prilákajú nových.

Apr 04

Stanislav

  • 04. 04. 2017
  • Stanislav

str.148, 4-01.01- kapitola o financovaní: "bola v roku 2020 porovnateľná s priemerom krajín EÚ, t.j. na úrovni 4,9 % HDP".
Je potrebné jednoznačne definovať štandardnú požiadavku na financie .

Návrh zmeny: text v "" nahradiť textom "V roku 2018 bol podiel HDP do školstva, minimálne na úrovni priemeru krajín EU"

May 04

Zdenko

  • 04. 05. 2017
  • Zdenko

Zastávame názor, že cieľ 4-01.01 je nereálny, do polovice roka takýto plán nebude, to sú dva mesiace. Navyše, takýto plán je nepodstatný dokument, kľúčový je rozpočet. Tam buď kapitola navýšená je, alebo nie je.