Skip to content

Kategória 3-10.01 Vytvoriť pracovnú skupinu pre prípravu definitívneho rozhodnutia o koncepčnom rámci ďalších reforiem odborného vzdelávania a prípravy (nová syntéza) Všetky podnety

Žiadne podnety v tejto kategórii ešte neboli pridané.