Skip to content

Kategória 3-10.00 Nová syntéza odborného vzdelávania Všetky podnety

Apr 27

Tatiana

  • 27. 04. 2017
  • Tatiana

Pri snahe vybrať to najlepšie z rôznych modelov v zahraničí je reálne nebezpečenstvo, že uvedené pozitívne časti budú vytrhnuté z kontextu príslušného zahraničného systému ako celku, alebo vytrhnuté z tradícií daného národa, a preto neprinesú a ani nemôžu priniesť očakávaný pozitívny výsledok dosadením do iného prostredia. (Uvedený problém sa už viackrát potvrdil praxou, napr. aj v pri riešení vzdelávania v pracovnom prostredí duálnym vzdelávaním z Nemecka aplikovaným v slovenskom odbornom školstve – cieľ 3-08, pozn. pod čiarou č. 163).