Skip to content

Kategória 3-09.02 Ustanoviť podmienky a postup zavedenia, ako aj administrácie individuálnych vzdelávacích účtov v hodnote 200 eur pre jednotlivcov mimo formálneho vzdelávania, 25 % odpočtu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov od základu dane pre firmy Všetky podnety

Žiadne podnety v tejto kategórii ešte neboli pridané.