Skip to content

Kategória 3-09.01 Vypracovať analýzu príčin nízkeho podielu dospelého obyvateľstva vo vzdelávaní a navrhnúť oblasti vzdelávania, predovšetkým také, ktoré zvyšujú potenciál zamestnať sa alebo udržať si zamestnanie a v ktorých je preto vhodné zaviesť podpornú finančn Všetky podnety

Žiadne podnety v tejto kategórii ešte neboli pridané.