Skip to content

Kategória 3-08.09 Ustanoviť pracovnú skupinu na novú úpravu daňového stimulu a zvážiť pri tom aj alternatívny prístup taxatívnym vymedzením nárokov na daňové stimuly a tiež návrh bonusu podniku za vychovanie žiaka, ktorý sa zamestná v študovanom odbore Všetky podnety

Žiadne podnety v tejto kategórii ešte neboli pridané.