Skip to content

Kategória 3-08.08 Ponuku duálneho vzdelávania spájať s propagáciou alebo i ponukou perspektívneho odborného rastu (výučný list, odborná maturita, majster remesla, licencovaný majster) a s vymedzením podmienok pokračujúceho štúdia v profesijných programoch vysokých Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Nesúhlasíme s uvedeným opatrením.
Odôvodnenie: Nevidíme opodstatnenie v pojme majster remesla a licencovaný majster.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Nesúhlasíme s uvedeným opatrením.
Odôvodnenie: Nevidíme opodstatnenie v pojme majster remesla a licencovaný majster.