Skip to content

Kategória 1-03.03 Vytvoriť v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a príslušnými rezortnými ministerstvami štruktúrovanú vedomostnú bázu vyhodnotením a skonsolidovaním výsledkov všetkých projektov zameraných na rómske komunity, uskutočnených v Všetky podnety

Apr 09

Danka

  • 09. 04. 2017
  • Danka

Projekty pre Rómov zamerať viac pre cieľovú skupinu dospelých rodičov, zaangažovať komunitné centrá, ktoré by pracovali nepretržite , nie len obmedzený čas trvania projektu. Deti sú v školách 6 hodín, zvyšný čas sú v rodine a preberajú model správania rodičov. Získať rodičov, presvedčiť ich o význame vzdelania, je základ úspechu práce školy s deťmi.

Apr 05

Pavol

  • 05. 04. 2017
  • Pavol

My Rómov mapujeme, konsolidujeme od čias Márie Terézie, to je historický fakt a výsledok je vždy chabý. Ak si budeme klamať, veci prikrášľovať a zamlčovať, bude to ešte horšie. Myslím si, že všetci Rómovia nemôžu byť len umelci, tých je už dosť. Ak sa nevytvorí systém profesií, ktoré by Rómovia chceli a robili, a ktorý by im aj garantoval zo strany štátu pracovné miesto po ukončení štúdia, tak by možno došlo k zmene myslenia Rómov, že vzdelanie je opodstatnené a má význam.

Apr 11

Pavol

  • 11. 04. 2017
  • Pavol

My Rómov mapujeme, konsolidujeme od čias Márie Terézie, to je historický fakt a výsledok je vždy chabý. Ak si budeme klamať, veci prikrášľovať a zamlčovať, bude to ešte horšie. Myslím si, že všetci Rómovia nemôžu byť len umelci, tých je už dosť. Ak sa nevytvorí systém profesií, ktoré by Rómovia chceli a robili a ktorý by im aj garantoval zo strany štátu pracovné miesto po ukončení štúdia, tak ba možno došlo k zmene myslenia Rómov, že vzdelanie je opodstatnené a má význam.