Skip to content

Kategória 3-08.06 Zaviesť 3,5 ročné učebné odbory v systéme duálneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 09

Jozef

 • 09. 04. 2017
 • Jozef

Dobrý deň navrhujem tak ako to bolo síce v ére štátnych podnikov keď bolo možné nastúpiť na stredné školy a učilištia aj z ôsmeho ročníka základnej školy. Preto by bolo dobré podporiť žiakov, ktorý chcú isť študovať v rámci duálneho vzdelávania a zamestnávateľ s ich zákonným zástupcom podpíše zmluvu o štúdiu v rámci duálneho štúdia ukončiť povinnú školskú dochádzku už vo ôsmom ročníku a potom toto vzdelanie môže trvať 3,5 roka tak, že žiak ukončí vzdelanie na strednej škole tak ako je to teraz a pol roka vykonáva ešte praktickú prípravu na pracovisku podľa dohodnutých podmienok.

Jednoducho, že žiaci o ktorých je záujem v rámci duálneho vzdelávania by mohli skončiť o rok skôr základnú školu. Aby keď už majú vzdelanie vykonávať 3,5 roka boli zvýhodnení oproti tým ktorí budú toto vzdelanie ukončovať po troch rokoch.

Mar 17

Jozef

 • 17. 03. 2017
 • Jozef

3,5 ročné odbory už tu raz boli a neujali sa. Je to len zbytočné naťahovanie času pre žiakov. V duálnom vzdelávaní počas troch rokov(prípadne štyroch pere študijné odbory) by mali mať žiaci dosť času na zvládnutie učiva a získanie dostatku manuálnej zručnosti.

Mar 25

Andrea

 • 25. 03. 2017
 • Andrea

Pokiaľ ostane pre žiakov bilingválneho štúdia možnosť nastúpiť na štúdium po ukončení 8 ročníka, mohli by žiaci učebných odborov rovnako nastupovať na vzdelávanie po ukončení 8. ročníka. Namiesto 9. ročníka by sa mohli začať skôr pripravovať v rámci praktickej prípravy na budúci učebný odbor priamo na mieste strednej odbornej školy. Nakoľko sa už žiaci základných škôl nepripravujú v rámci pracovného vyučovania na praktické činnosti v dielňach základných škôl, bývajú mnohí budúci žiaci učebných odborov veľmi slabo manuálne zruční. V rámci určitej prípravky by tak mohli mať možnosť intenzívneho rozvinutia svojich praktických zručností. Stredné odborné školy, na ktoré sa potom žiaci učebných odborov hlásia predsa najlepšie vedia, čo je potrebné rozvinúť, aby mohol žiak úspešne napĺňať odborné požiadavky, ktoré sú na neho kladené. Žiak, ktorý sa po ukončení základnej školy hlási do učebného odboru už aj tak nenadobudne počas 9.ročníka veľa vedomostí, ktoré môže v budúcnosti využívať pri štúdiu v učebnom odbore.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s uvedeným opatrením.

Odôvodnenie: Z opatrenia nie je jasné, kedy by mohol žiak nastúpiť na nadstavbové štúdium.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s uvedeným opatrením.
Odôvodnenie: Z opatrenia nie je jasné, kedy by mohol žiak nastúpiť na nadstavbové štúdium.

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

3.08.06
Všetci vieme, že to tu už bolo. Komu to prospeje žiakovi, alebo firme? Mali by sme predovšetkým sledovať záujem žiaka. Ten za pol roka stratí kontakt so školou a na ZS možno nepríde vôbec, alebo bude menej úspešný v teoretickej časti. Na jednej strane riešime menšie kvalifikácie s kratším časom prípravy absolventa a na druhej strane predĺžime štúdium na 3,5 roka? To duál nezatraktívni, ale naopak znevýhodní vo vnímaní žiaka.