Skip to content

Kategória 3-08.05 Podporovať poskytovanie VVPP podnikmi aj na gymnáziách, priemyslovkách a vysokých školách analogickými daňovými stimulmi Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Súhlasíme s opatrením podporovať poskytovanie VVPP analogickými daňovými stimulmi, s výnimkou gymnázií.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Súhlasíme s opatrením podporovať poskytovanie VVPP analogickými daňovými stimulmi, s výnimkou gymnázií.

Apr 27

Martin

  • 27. 04. 2017
  • Martin

Navhujem preformulovať - typ strednej školy "priemyslovka" je dnes SOŠ.