Skip to content

Kategória 3-08.04 V prípade malého podniku do 10 zamestnancov umožniť poskytovanie praktického vyučovania podnikom na základe zmluvy školy s podnikom bez potreby certifikovať pracovisko praktického vyučovania a bez potreby uzatvárať učebné zmluvy. Využívať rozvojov Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Nesúhlasíme s opatrením umožniť v prípade malého podniku do 10 zamestnancov poskytovanie praktického vyučovania podnikom na základe zmluvy školy s podnikom bez potreby certifikovať pracovisko praktického vyučovania a bez potreby uzatvárať učebné zmluvy. Využívať rozvojové projekty aj na podporu spolupráce škôl s takýmito podnikmi a tiež na spoluprácu s živnostníkmi.

Odôvodnenie: v navrhovanom opatrení nevidíme opodstatnenie v zvýhodňovaní malých a stredných podnikov oproti veľkým podnikom. Treba podporiť malé a stredné podniky, ale prostredníctvom certifikovaných pracovísk a v spolupráci s veľkými podnikmi.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Nesúhlasíme s opatrením umožniť v prípade malého podniku do 10 zamestnancov poskytovanie praktického vyučovania podnikom na základe zmluvy školy s podnikom bez potreby certifikovať pracovisko praktického vyučovania a bez potreby uzatvárať učebné zmluvy. Využívať rozvojové projekty aj na podporu spolupráce škôl s takýmito podnikmi a tiež na spoluprácu s živnostníkmi.
Odôvodnenie: v navrhovanom opatrení nevidíme opodstatnenie v zvýhodňovaní malých a stredných podnikov oproti veľkým podnikom. Treba podporiť malé a stredné podniky, ale prostredníctvom certifikovaných pracovísk a v spolupráci s veľkými podnikmi.